Zwójka sosnóweczka iglaków

Zwójka sosnóweczka iglaków
StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień
Zabieg profilaktyczny
Występowanie

Zabieg profilaktyczny      Miesiąc występowania

 Objawy : Jaja

Samice składają jaja pojedynczo na pąkach młodych pędów, igłach lub korze pędów.

 Objawy : Larwa

Motyl z rodziny zwójkowatych, który w fazie larwalnej ma postać brunatnej gąsienicy, żerującej w młodym drzewostanie. Szkodniki początkowo minują nasady igieł, a potem wgryzają się w pąki, gdzie żerują do późnej jesieni i zimują. Gąsienica jest przyczyną deformacji w formie wygięć wierzchołków pędów, a następnie ich usychania. Szkodnika zwalczamy wycinając i paląc uszkodzone pędy w okresie żerowania larw, jeszcze przed wylotem dorosłych owadów.

 Objawy : Owad dorosły

Pod koniec czerwca oraz w lipcu u nasady młodych pędów po przepoczwarczeniu pojawiają się motyle.

Powrót