Kiedy nadchodzi grudzień, większość prac ogrodowych jest już wykonana. Nadchodzi czas odpoczynku. Jednak warto pamiętać o pewnych zależnościach.

  1. Dostęp światła.
    1. Gatunki zimozielone, szczególnie drzewa iglaste potrzebują stałego naświetlenia w czasie tej, niesprzyjającej rozwojowi i ekspansji, pory roku. Podczas obfitych opadów śniegu należy usuwać śnieg z gałązek. Świeże opady śniegu podczas odwilży potrafi szybko przymarznąć do gałązek i nie dają się łatwo strząsnąć. Zatem należy to robić regularnie. Drzewa liściaste, gubiące zwykle listowie na zimę nie potrzebują tego zabiegu.
    2. Rośliny zielone podczas zimy, ale nieodporne na niskie temperatury należy koniecznie umieścić w pomieszczeniu o wystarczającym naświetleniu. Tak samo rośliny ciepłolubne, choć zimujące bez okrywy liści. Te natomiast mogą być przechowywane w warunkach z mniejszym dostępem światła.

Należy tylko pamiętać o zoptymalizowaniu warunków klimatycznych i wilgotności. Im pomieszczenie ciemniejsze, tym niższa temperatura i ograniczone podlewanie.

Styczeń to okres zabezpieczania drzew. Wszystkie prace, których nie zmieściliśmy dotychczas w kalendarzu, należy teraz wykonać niezwłocznie.

  1. Bielenie drzew.

Pokrycie kory białą emulsją zapobiega pęknięciom pni i gałęzi. Zabezpiecza także przed odmrożeniami i powstawaniu ran zgorzelowych. Zdarza się, że silne opady i mróz niszczy wapienną okrywę. Wtedy podczas inspekcji należy koniecznie uzupełnić ubytki.

  1. Zabezpieczenie przed gryzoniami.

Zające chętnie żerują na korze nieosłoniętych pni i gałęzi drzew. Zabezpieczone tekturą lub słomą przezimują w całości. Można również skorzystać z oferty handlu i zakupić gotowe osłony na pień i nasadę korony gałęzi. Logika w tej sytuacji podpowiada też, by zadbać o zwierzęta, które mogą się stać potencjalnymi szkodnikami i dokarmiać je w ciężkich okresach.

Styczeń to też czas zbliżającego się terminu przycinania gałęzi drzew. Z pewnością warto przeprowadzić inspekcję narzędzi do pielęgnacji korony drzew.

W lutym warto jeszcze raz sprawdzić wcześniej wykonane prace zabezpieczające i ewentualnie dokonać napraw i korekt. W tym miesiącu rozpoczynamy strzyżenie drzew owocowych.

  1. W początkowym okresie przeznaczonym na zabiegi prześwietlania korony, zabieg wykonuje się na odmianach najbardziej odpornych na mróz (grusze i jabłonie). Zaleca się szczególną ostrożność podczas cięcia i stosowanie preparatów zabezpieczających rany. Pozostałe gatunki pozostawiamy nawet do kwietnia.
  2. W trakcie cięcia należy zlustrować powierzchnie kory w poszukiwaniu szkodników tam zimujących. Jeśli w poprzednim sezonie na brzoskwiniach występowała kędzierzawość liści, teraz należy wykonać opryski, gdyż zarodniki grzyba odpowiedzialnego za chorobę gnieździ się na korze. Jednak warunkiem koniecznym zastosowania oprysku jest temperatura otoczenia powyżej sześciu stopni Celsjusza.

3. W tym okresie można też przygotować materiały szkółkarskie. Zrazy przygotowane w lutym mają tę samą wartość co materiał do szczepienia ze stycznia. Do wykonania szczepień będą potrzebne paski z rafii oraz maść, która można zakupić już teraz.