Zamieranie pędów orzecha włoskiego

Zamieranie pędów orzecha włoskiego
StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień
Zabieg profilaktyczny
Występowanie

Zabieg profilaktyczny      Miesiąc występowania

 Objawy : Pień

Choroba wywoływana przez grzyby Colletotrichum gloeosporioides, Nectria cinnabarina, Nectraia galligena, Valsa spp., Phomopsis spp., Cytospora spp. I inne. Pierwsze symptomy choroby powstają na młodych przyrostach rośliny. Na młodych pędach powstają brunatne plamy będące początkiem infekcji. Następnie plamy te rozszerzają się na jego obwodzie i wzdłuż. Postępująca nekroza grzyba powoduje charakterystyczne dla danej choroby zrakowacenia. Gdy nastąpi objęcie przez zrakowacenia całego obwodu pędu, gałęzi, pnia może nastąpić obumarcie części rośliny powyżej zrakowacenia. Na zamierającej korze wykształcają się charakterystyczne owocniki konidialne grzyba. Wyraźnie można zauważyć przejście zdrowej i chorej części rośliny.

Powrót