Tantniś krzyżowiaczek w kapuście

gąsienice tantniś krzyżowiaczek
StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień
Zabieg profilaktyczny
Występowanie

Zabieg profilaktyczny      Miesiąc występowania

Objawy : Larwy

Larwy wylęgają się z jaj po 6-7 dniach inkubacji, mają 2-3 mm długości i są bezbarwne. Przez 2-3 dni żerują wewnątrz tkanki liści kapusty by po tym czasie wyjść na zewnątrz i ją zeskrobywać. Gąsienice rozwijają się średnio 14-17 dni by osiągnąć długość ok. 12 mm. Są koloru jasnozielonego i mają charakterystyczną segmentację ciała i ciemną głowę. Następnie osiągają fazę poczwarki, których ciało ma długość ok. 8 mm, kolor żółtawy i jest owinięte siateczkowatym kokonem przytwierdzonym najczęściej do zewnętrznych, dolnych części liści kapusty, tych samych, na których żerowały gąsienice. Stadium poczwarki trwa od 5 do 15 dni. W rejonach o cieplejszym klimacie samice tantnisia mogą wydać na świat kilkanaście generacji w ciągu jednego sezonu, gdyż rozwój pokolenia trwa w zależności od temperatury od 18 do 51 dni.

Największymi szkodnikami są gąsienice pierwszego pokolenia. Zdarza się taki atak, że na jednej główce kapusty żeruje aż 150 sztuk. Zaatakowane rośliny, jeśli nie zostaną poddane opryskom, zostaną całkowicie zniszczone. Gąsienice wiosenne żerują z zawiązujących się główkach kapusty doprowadzając je do deformacji i zamierania. Żerowanie na liściach zewnętrznych kończy się doprowadzeniem ich do wyglądu sita. Pokolenia letnie żerują na główkach doprowadzając do spadku wartości plonów.

Objawy : Jaja

Samica składa jaja w zagłębieniach liści kapusty wzdłuż jej nerwów, w grupach po kilka sztuk lub pojedynczo. W ciągu swojego życia (trwa ono 3-4 tygodnie) składa około 150 jaj, by po 6-7 dniach inkubacji wyległy się larwy. Jaka są spłaszczone, owalne i mają ok. 0,4 mm długości. Są koloru jasnozielonego lub żółtawego.

Objawy : Owad dorosły

Tantniś krzyżowiaczek jest uznany za największego szkodnika kapustowatych. Żeruje na przedstawicielach tego gatunku zarówno dziko rosnących jak i tych uprawnych. Motyle są niepozorne i osiągają 15-17 mm rozpiętości skrzydeł i zaledwie do 6 milimetrów długości ciała. Mają dwie pary skrzydeł, pierwsza jest koloru brązowo-szarego z wyrazistą jasną smugą, druga jest jaśniejsza i zakończona strzępiną. Są bardzo słabymi lotnikami, ale dzięki swej lekkości w przenoszeniu na duże odległości pomaga im wiatr. Pierwsze motyle pojawiają się w maju, żyją krótko, gdyż około 3-4 tygodnie, ale w tym czasie samica składa ok. 150 jaj, które szybko przechodzą kolejne stadia rozwoju, dzięki czemu tych pokoleń jest od kilku do nawet kilkunastu w sprzyjających warunkach.

Powrót