Rdza na porach

rdza na porach choroba
StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień
Zabieg profilaktyczny
Występowanie

Zabieg profilaktyczny      Miesiąc występowania

 Objawy : Liść

Choroba grzybowa roślin wywoływana przez patogen Puccinia porri. Atakuje szczególnie wczesne odmiany pora. Rozwojowi sprzyja wilgoć i ciepło.

Pierwsze objawy pojawiają się w maju lub czerwcu. Na liściach zaobserwować można małe, owalne lub podłużne plamki w kolorze żółtym lub pomarańczowym (tzw. ogniki). W nich są wytwarzane zarodniki. Rozsiewają się podczas deszczu doprowadzając do infekcji wtórnych. Ich czas kiełkowania, wniknięcie strzępki infekcyjnej do rośliny wynosi tylko kilka godzin. Pod skórką liści pora rozwija się grzybnia, która po kilku tygodniach powoduje te rdzawe plamki, które pękają by z nich mogły wydostać się zarodniki infekujące kolejne rośliny. Początkowo nasilenie choroby nie jest duże, zaatakowane zostają liście pora po ich zewnętrznej stronie. W wyniku infekcji wtórnych choroba szybko się rozprzestrzenia, skupiska zarodników się zlewają i pozostawiona bez reakcji doprowadza do brązowienia liści i ich obumarcia.

Grzyby zimują w pozostawionych na polu obumarłych części roślin, dlatego ważnym jest by wszelkie pozostałości zostały zebrane i zutylizowane.

Amistar

Powrót