Pordzewiacz śliwowy

Pordzewiacz śliwowy
StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień
Zabieg profilaktyczny
Występowanie

Zabieg profilaktyczny      Miesiąc występowania

 Objawy : Jaja

Jaja są okrągłe, spłaszczone, poduszkowate, maleńkie.

 Objawy : Owad dorosły

Osobniki dorosłe mają ciało wrzecionowate długości ok. 0,17 mm, są koloru słomkowo-żółtego. Samice zimują pod zewnętrznymi łuskami w pąkach liściowych, rzadziej w szczelinach kory. W marcu i kwietniu opuszczają kryjówki zimowe i rozpoczynają żerowanie na rozwijających się częściach zielonych, później na działkach kielicha oraz skórce zawiązków owocowych. Wiosną mogą być widoczne żółtobrązowe plamki na skórce pędów. Latem pod wpływem żerowania szpecieli następuje odbarwienie blaszki liściowej (widoczna marmurkowatość, a później srebrzenie liści).

Powrót