Obnażacz kwaśnicówka berberysu

Obnażacz kwaśnicówka berberysu
StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień
Zabieg profilaktyczny
Występowanie

Zabieg profilaktyczny      Miesiąc występowania

 Objawy : Jaja

Samica składa jaja z boku blaszki liściowej w charakterystyczne kieszenie wycięte pokładełkiem . Złoża zawierają od kilku do kilkunastu jaj.

 Objawy : Larwa

Obnażacz jest jednym z najbardziej szkodliwych dla berberysów owadów. Larwy pojawiają się na krzewach dwa razy: wiosną, w maju i czerwcu, oraz w drugiej połowie lata, w sierpniu i we wrześniu. Szkodniki żerują na liściach, wyjadając w nich najpierw nieregularne dziury, a w końcu zjadają całe liście, w skutek czego powstają tzw. gołożery.

 Objawy : Owad dorosły

Dorosłe larwy spadają do gleby, przy powierzchni budują dwuwarstwowy kokon, w którym następuje przepoczwarczenie. Po ok. 4 – 5 tygodniach, najczęściej wypada to w połowie lipca, pierwsze pokolenie dorosłych owadów opuszcza kokony poczwarkowe i przelatuje na krzewy, natomiast osobniki drugiego pokolenia pojawiają się wiosną następnego roku.

Powrót