Nimułka różana

Nimułka różana
StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień
Zabieg profilaktyczny
Występowanie

Zabieg profilaktyczny      Miesiąc występowania

 Objawy : Jaja

Nimułka różana podczas składania jaj, samica nakłuwa liść. W wyniku nakłucia, liście zwijają się wzdłuż nerwu głównego brzegami do dołu.

 Objawy : Larwa

Wewnątrz liścia żeruje jedna lub dwie larwy, które zeskrobują tkanki z dolnej strony liścia. Uszkodzone liście mają kolor pomarańczowy, zasychają i opadają. Po zauważeniu pierwszych zwiniętych liści, należy je zbierać i palić.

 Objawy : Owad dorosły

Nimułka różana (Blennocampa phyllocolpa). Ta błonkówka występuje na różach rosnących na stanowiskach zacienionych i wilgotnych. Podczas składania jaj, samica nakłuwa liść. W wyniku nakłucia, liście zwijają się wzdłuż nerwu głównego brzegami do dołu. Wewnątrz żeruje jedna lub dwie larwy, które zeskrobują tkanki z dolnej strony liścia. Uszkodzone liście mają kolor pomarańczowy, zasychają i opadają. Po zauważeniu pierwszych zwiniętych liści, należy je zbierać i palić. Można też zastosować środek ochrony roślin Karate Zeon 050 SC oraz Sumi-Alpha 050 EC.

Powrót