Misecznik śliwowy

Misecznik śliwowy
StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień
Zabieg profilaktyczny
Występowanie

Zabieg profilaktyczny      Miesiąc występowania

 Objawy : Jaja

Samice składają jaja w liczbie 600-1000 szt. pod tarczki. W połowie czerwca wylęgają się larwy I stadium, które wychodzą spod tarczek i zasiedlają liście, wysysając z nich soki. W sierpniu i wrześniu pojawiają się larwy II stadium, które pozostają na liściach do końca września, a następnie przechodzą na pędy, gdzie zimują. Jaja są białe, owalne, (0,25-0,35 mm).

 Objawy : Larwa

Larwa I stadium ma barwę zielonkawobiałą, a larwa II stadium jest brązowa i ma długość 1,5-2,0 mm.Larwy II stadium zimują na konarach i młodych pędach, głównie na dolnej stronie. W marcu, podczas ciepłych słonecznych dni, larwy wychodzą z ukryć i żerują wysysając soki z pędów powodując zamieranie kory i łyka. W lecie larwy I stadium wysysają soki z liści, które żółkną. Na wydzielinach larw rozwijają się grzyby ‘sadzakowe’ utrudniające asymilację. W połowie kwietnia następuje różnicowanie między larwami męskimi i żeńskimi. W drugiej połowie maja dojrzewają samice i wylatują samce.

 Objawy : Owad dorosły

Samica jest bezskrzydła i beznoga. Jej ciało jest stwardniałe, wypukłe, barwy brązowej, w formie tarczki (3 x 6 mm). Samiec ma jedną parę błoniastych skrzydeł barwy białej. Jego ciało długości 2,4 mm jest barwy jasnobrązowej ze złotymi żyłkami.

Powrót