Miodówki Gruszy

miodówka gruszy
StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień
Zabieg profilaktyczny
Występowanie

Zabieg profilaktyczny      Miesiąc występowania

 Objawy : Jaja

Owady dorosłe zimują w miejscach ukrycia na drzewach. Już w lutym i marcu samice rozpoczynają żerowanie na młodych pędach, a później (jeszcze przed pękaniem pąków) składanie jaj. Jaja są owalne (0,3 x 0,1 mm), początkowo jasnożółte, później pomarańczowe.

 Objawy : Larwa

Larwy żerują początkowo na rozwijających się pąkach, później na liściach i młodych pędach, powodując ich deformacje i zahamowanie wzrostu. Na wydzielanej przez owady rosie miodowej, która obficie pokrywa pędy oraz owoce, rozwijają się grzyby sadzakowe. Larwy przechodzą 5 stadiów rozwojowych, po wylęgu są podłużne i żółtopomarańczowe, a V stadium larwalne jest zielono-brązowe, o długości ciała 1,54-2,29 mm.

 Objawy : Owad dorosły

Owady dorosłe letniej generacji początkowo są zielonawe , później żółtobrązowe, natomiast zimowej generacji − prawie czarne. Długość ciała wynosi 2,57-3,52 mm.

Powrót