Krzywik maliniaczek

Krzywik maliniaczek
StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień
Zabieg profilaktyczny
Występowanie

Zabieg profilaktyczny      Miesiąc występowania

 Objawy : Jaja

Jaja są owalne, bezbarwne.

 Objawy : Larwa

Zimują maleńkie ciemnoczerwone gąsienice z czarną głową w spękaniach kory i w ściółce. Wiosną wgryzają się do pękających pąków i żerują. Gąsienica może zniszczyć nawet 6 pąków. Przepoczwarcza się w pąku. Poczwarka jest brązowa.

 Objawy : Owad dorosły

Motyl jest brązowo-rudy, o skrzydłach rozpiętości 12-14 mm.

Powrót