Korzenica dębowa

korzenica dębowa
StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień
Zabieg profilaktyczny
Występowanie

Zabieg profilaktyczny      Miesiąc występowania

Objawy : Owad dorosły pierwszego pokolenia

Jeszcze w zimie z wyrośli znajdujących się na korzeniach dębów wylęgają się bezskrzydłe, dzieworodne samice pokolenia jednopłciowego. Przedostają się do pąków liściowych dębów by w nich złożyć jaja.

Zwalczanie

Aby zwalczyć korzenice dębową należy wycinać galasy zaraz po ich zauważeniu, aby zapobiec wylotowi dorosłego owada.

Objawy : Jaja

Jaja pierwszego pokolenia składane są w grudniu w pąkach liści na końcach gałązek.

Jaja drugiego pokolenia składane są w czerwcu – samice schodzą do ziemi i składają jaja na korzeniach dębów.

Objawy : Larwy

Larwy pierwszego pokolenia wylęgają się z pąków, gdzie powstają w wyniku ich żerowania duże wyrośla. Z nich latem wylęgają się samce i uskrzydlone oraz bezskrzydłe samice drugiego pokolenia (obupłciowego). Larwy żywią się galaretowatą wydzieliną wyrośli.

Objawy : Owad dorosły

Uskrzydlone i bezskrzydłe samice pokolenia drugiego (obupłciowego) wylęgają się latem. Po locie godowym samce giną a samice zagrzebują się w ziemi i składają jaja w młode korzonki dębów. Na nich później powstają wyrośla. Pełny cykl rozwojowy trwa 2 lata.

Długość owada 4 mm, wyrośle osiąga średnicę do 4 cm.

Błonkówka jest brązowo ubarwiona i ma bocznie spłaszczony odwłok, który jest dużo bardziej pękaty u samicy.

Powrót