Można zaryzykować stwierdzenie, że niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w której ludzie mówiący na temat szkodników, nie zdają sobie sprawy z ewentualnego zagrożenia. Jest całe mnóstwo szkodników mogących wystąpić w roślinach ozdobnych. Na dobrą sprawę kwestię występowania, można przedstawić w formie skutków, za jakie odpowiadają poszczególne grupy szkodników.

Zniszczone korzenie roślin

Na początku weźmiemy sobie pod uwagę zniszczone korzenie roślin. Jeżeli roślin ozdobne mają zniszczone korzenie, winowajców należy szukać wśród larw chrząszczy. Za najgroźniejsze uważane są larwy sprężyków, pędraki oraz żółtobrązowe drutowce (larwy chrabąszczy) oraz larwy chrząszczy opuchlaków. Swoją drogą larwy chrząszczy opuchlaków są podobne do wymienionych larw.

Plamy na liściach

Teraz skupimy się na sytuacji, w której są plamy na liściach. W takiej okoliczności odpowiedzialność może spoczywać na mączlikach, wciornastkach, skoczkach oraz przędziorkach.

Zwinięte liście

Jeżeli chodzi o zwinięte liście, najpewniej doszło do zaatakowania przez tukarza, nimułkę oraz zwójkę. To właśnie przez te szkodniki dochodzi do nadgryzania nerwów liścia. Co więcej, kiedy liść zaczyna więdnąć, dochodzi nie tylko do zwijania. Mówiąc wprost — tworzone jest również wewnętrzne gniazdo. Dobrze jeszcze zaznaczyć, że w przypadku wymienionych szkodników nie wyklucza się tego, iż dojdzie do wyjedzenia liści znajdujących się wewnątrz krzewów.

Dziury w liściach

Tym razem skupimy się na dziurach w liściach. Naturalnie chodzi o dziury, które powstały poprzez wygryzienie. W takim przypadku trzeba spojrzeć w stronę chrząszczy, gąsienicy motyli, larwy błonkówek oraz ślimaków.

Tarczki na liściach i pędach

Tak dotarliśmy do tego, że mogą pojawić się tarczki na liściach i pędach. Można powiedzieć, że taka sytuacja jasno wskazuje na to, iż pojawiły się czerwce. Koniecznie należy zaznaczyć, że szkodniki te są trudne do zwalczania i na dodatek szybko się rozmnażają.

Zniekształcone liście i pędy

Na koniec zostało nam odnieść się do zniekształconych liści oraz pędów. Tutaj sytuacja każe twierdzić, iż doszło do ataku mszyc lub ochojników. Swoją drogą ochojniki zalicza się do mszyc i nawet prowadzenie przez nie życie jest do mszyc podobne.

Walka ze szkodnikami

Skoro wiemy, jakich szkodników można się spodziewać, nie pozostaje nic innego, jak przejść do walki z nimi. Walki, w przypadku której nie obejdzie się bez wsparcia i warto byłoby wiedzieć, gdzie tego wsparcia szukać. Krótko mówiąc — bardzo dobrym rozwiązaniem jest zapoznanie się z ofertą, którą ma firma Target. Mowa o firmie z doświadczeniem, której powstanie związane było z myślą o wielbicielach ogrodnictwa. Poza tym bardzo istotne jest również to, że Target to działalność stanowiąca alternatywę dla tradycyjnych środków chemicznych (produkty powstają na bazie naturalnych substancji).