Niestety rzadko zdarza się, by trawa równomiernie rosła na całej powierzchni trawnika. Wtedy trzeba przeprowadzić jego uzupełnienie.

skuteczny dosiew trawy
Uszkodzenia trawnika po zimie
Największe ubytki w darni pojawiają się po zimie. Najczęściej spowodowane jest to zamarzającą wodą i aktywnością kretów. Ze zdziwieniem zauważamy, że w Wielu miejs cach naszego trawnika je st łysa ziemia lub kopce zostawione przez krety. W czasie zimy woda na przemian zamarza i odmarza, powoduje to podnoszenie ziemi w niektórych miejscach. Skutkiem tego jest odrywanie darni od bryły korzeniowej i zamieranie trawy w tych miejscach.Jeszcze większe szkody powodują krety, zwłaszcza jesienią, kiedy budują podziemne korytarze na zimę i wiosną, kiedy w poszukiwaniu jedzenia ryją ziemię pod trawnikiem uszkadzając korzenie. Taki trawnik wymaga uzupełnienia czyli dosiewu traw.

Przygotowanie trawnika do regeneracji
Dosiew trawy najlepiej wykonywać w kwietniu, kiedy jest już ciepło i wegetacja roślin ruszyła pełną parą. Trawnik trzeba do tego odpowiednio przygotować, a właściwie wykonać wszystkie czynności pielęgnacyjne, które normalnie wykonujemy na wiosnę:

• wygrabienie starych liści i uschniętych traw,
• wertykulację – usunięcie mchu, starej darni,
• aeracja – napowietrzenie i spulchnienie ziemi,
• piaskowanie – rozrzucenie piasku po trawniku poprawia strukturę gleby oraz przyśpiesza rozrost trawy.

Na tak przygotowanym trawniku można przystąpić do uzupełniania ubytków. W miejscach pozbawionych trawy musimy dobrze spulchnić ziemię. Najlepiej wymieszać ją z ziemią próchniczą.
Dosiew trawy można przeprowadzić trzema metodami:
• dosianie tej samej mieszanki,
• zastosowanie mieszanki regeneracyjnej,
• zastosowanie trawy samozagęszczającej.

Dosiewanie tej samej trawy
Metoda polecana przez doświadczonych ogrodników, ponieważ zastosowanie tego samego gatunku trawy gwarantuje uzyskanie jednolitego trawnika. Już po pierwszym koszeniu nie będzie widać, gdzie trawa została dosiana. W praktyce może być jednak problem, ponieważ nie pamiętamy jaka trawa była wysiewana, dlatego dobrze jest zachować opakowanie po nasionach lub kupić ich trochę więcej z myślą o dosiewie.

Zastosowanie mieszanki regeneracyjnej
Mieszanki regeneracyjne składają się przede wszystkim z nasion traw o szybkim wzroście, głównie życicy trwałej. Charakteryzuje się ona ciemniejszą barwą niż większość traw, dlatego miejsca dosiewu będą widoczne przez cały sezon.

Trawa samozagęszczająca
To właściwie nowość na rynku ogrodniczym. Mieszanka składa się głównie z nasion żywicy rozłogowej, kostrzewy czerwonej i wiechliny łąkowej. Gatunki tych traw charakteryzują się nie tylko szybkim wzrostem, trwałością, odpornością na użytkowanie.
Po wysianiu trawa samozagęszczająca rozrasta się we wszystkich kierunkach tworząc podziemne rozłogi odporne na uszkodzenia. Ciągle powstają nowe kępy, które tworzą nowe rozłogi. W szybkim czasie nastąpi nie tylko uzupełnienie ubytków, ale nastąpi także zagęszczenie trawnika w okolicy.
Po uzupełnieniu ubytków w trawniku nie można zapomnieć o jego systematycznej pielęgnacji. Podlewanie, koszenie i nawożenie to zabiegi, które muszą być wykonywane cyklicznie, by trawa wyglądała pięknie od wiosny do jesieni.