Gorzka zgnilizna wiśni

Gorzka zgnilizna wiśni
StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień
Zabieg profilaktyczny
Występowanie

Zabieg profilaktyczny      Miesiąc występowania

 Objawy : Owoc

Porażeniu ulegają owoce w różnym stadium rozwoju, jednak najwrażliwsze są owoce w fazie dojrzewania. Zainfekowane dojrzałe owoce pokrywają ciemnobrunatne, lekko zapadające się plamy z charakterystycznymi kremowo pomarańczowymi skupieniami zarodników. Zarodniki stanowią źródło infekcji dla dalszych owoców. Porażone owoce zasychają i najczęściej zostają na drzewie w postaci mumii, stanowiąc źródło infekcji w następnym sezonie. Choroba może mieć przebieg utajony, bez objawów w sadzie, a widoczne objawy wystąpią dopiero podczas przechowywania owoców lub transportu.

Powrót