Galasy na dębie

galasy na dębie
StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień
Zabieg profilaktyczny
Występowanie

Zabieg profilaktyczny      Miesiąc występowania

Galasy: Charakterystyka

Galasy – kuliste formy na liściach dębów, to wyrośla, które stanowią ochronę larwy galasówki podczas jej rozwoju. W wyroślach rozwijają się larwy pierwszego pokolenia.

Objawy : Larwy

Larwy są beznogie w kolorze białym. Jednocześnie z ich rozwojem tworzą się galasy, w których żyją. Jesienią opadają wraz z liśćmi a wówczas larwy przeobrażają się w poczwarki.

Galasy: Poczwarki

Z larw drugiego pokolenia powstają poczwarki, z których rozwijają się tylko postaci dorosłe samic.

Objawy : Jaja

Samice wiosną składają niezapłodnione jaja do szczytowych pączków dębów. Na pączkach tych tworzą się długie wyrośla, z których na przełomie maja i czerwca wylatują samice i samce drugiego pokolenia.

Zapłodnione samice drugiego pokolenia składają jaja po spodniej stronie liści, z których powstają larwy.

Objawy : Owad dorosły

Wiosną samica drugiego pokolenia opuszcza swój domek (galas) i rozpoczyna od nowa cykl przemiany pokoleń.

Dębianka, bo tak nazywa się ta „muszka”, to błonkówka z rodziny galasókowatych. Jest to owad powszechnie występujący, ale w zasadzie niewidoczny, gdyż osiąga jedynie 4 mm długości. Najczęściej spotykane są wytwory tych muszek, a mianowicie kuliste formy przyklejony od spodu do liści dębów. Są to galasy, które chronię larwy. W galasach rozwijają się larwy pierwszego pokolenia oraz zimują samice pierwszego pokolenia, które wylatują wiosną i składają jaja pierwszego pokolenia.

Błonkówki nie są szkodnikami dębów.

Powrót