Biała wierzbówka topoli

biała wierzbówka topoli
StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień
Zabieg profilaktyczny
Występowanie

Zabieg profilaktyczny      Miesiąc występowania

Objawy : Owoc

Jaja składane są przez samicę w czerwcu i lipcu. Umiejscawia je na pniach topoli lub na jej liściach po czym pokrywa je piankową, białą substancją twardniejącą po zetknięciu z powietrzem. Jaja zimują, po czym wylęgają się z nich gąsienice.

Objawy : Gąsienice

Gąsienice są silnie owłosione, koloru czarnego a na ich grzbiecie widoczne są czerwone brodawki oraz żółtawobiały rząd plam. Ich ciało ma długość ok. 45 mm. Żerując na liściach topoli początkowo je szkieletują by w końcu pochłonąć je całkowicie. Gąsienice, jak jaja, również są zdolne do przezimowania. Gdy nastaje przedwiośnie zaczynają żerować na pąkach liści by po zakończeniu żerowania otoczyć się luźnym oprzędem i przepoczwarzać się między liśćmi.

Objawy : Poczwarka

Ciało poczwarki jest czarnobrunatne, pokryte żółtymi plamkami i porośnięte żółtymi włoskami. Kremaster ma zakończony wieńcem kolców. Rozwija się między liśćmi, w szczelinach kory lub na gałązkach.

Objawy : Owad dorosły

wzdłuż przedniego brzegu. Rozpiętość skrzydeł wynosi około 45 milimetrów. Odwłok motyla jest słabo zaostrzony, koloru żółtobiałego z ciemniejszymi przepaskami. Odnóża są koloru czarnego otoczone są białymi pierścieniami.

Owady powodują gołożery na topolach.

Powrót