Askochytoza powojników

Askochytoza powojników
StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień
Zabieg profilaktyczny
Występowanie

Zabieg profilaktyczny      Miesiąc występowania

 Objawy : Liść

Jedna z wielu chorób występująca na liściach i pędach, której kiełkujące zarodniki powodują powstawanie kulistych, nieregularnych brązowych plam nekrotycznych. Niekiedy choroba występuje np. w kompleksie z innymi grzybami tworzącymi plamistości liści. Pojawiające się na roślinie drobne, okrągławe ciemnobrunatne plamy rozszerzają się pokrywając z czasem znaczną powierzchnie rośliny. W warunkach odpowiedniej wilgotności i temperatury powietrza może dojść do szybkiej defoliacji rośliny, dlatego też w sprzyjających warunkach atmosferycznych choroba ta może doprowadzić do dużych strat oraz zmniejszenia plonu poprzez ubytek części zielonych prowadzących intensywną fotosyntezę. Wewnątrz nekroz po jakimś czasie pojawiają się czarne owocniki (piknidy) wypełnione zarodnikami, które wiosną są źródłem zarażenia roślin. Askochytozy i wywoływane przez nie plamistości liści najczęściej możemy zidentyfikować na liściach i pędach warzyw i roślin ozdobnych.

Powrót